Til forsiden  


 ”Skal en dag bli bra, må man venner ha”
- Karl-Erik Heimdal

Hva er kommunikasjon?
Kommunikasjon er alt som sies og gjøres utenfor og alt som oppleves innenfor. Med andre ord er kommunikasjon involvert i det meste. Tenking er kommunikasjon, det du gjør er kommunikasjon og valgene du tar og konsekvensene de får er kommunikasjon. Hvordan vi tenker og forstår avgjør våre responser på livets gang. Våre beslutninger og handlinger skaper resultater inni og utenfor oss. Disse resultatene er gjenstand for følelse, engasjement og opplevelse - på godt og vondt.

”Det er ikke hjernen som er dum i hodet”
Mennesket hjerne består av mange koblingen via mange nervetråder koblet til mange ulike sentra. Koblingene kan brytes ned, endres og skapes. Dette fører til den forståelse at menneskets hjerne er en eksepsjonell fleksibel struktur. Et inntakt nervesystem har uendelige muligheter. Som følge av dette kan vi hvis vi vil – skape harmoni mellom vår kontakt mellom drømmene, viljene og ønskene våre og hvordan vi former oss selv som mennesker og livet vi lever.

Kommunikasjonens konsekvens
Kvalitet i kommunikasjon er balanse og evne inni og utenfor. Livet er ikke alltid rettferdig og godt. Dog er det en virkelighet at vi stort sett velger og påvirker egen livsrikdom. Vi høster som vi sår og får ofte som fortjent. Med kontakt med indre drømmer, ønsker og vilje vil en livsretning avsløres. Innsikt i hva du virkelig synes er riktig, viktig og verdifullt gir informasjon om dine grenser til deg selv og legger grunn for enklere ytre grensesetting. En trent indre sammenfatnings og gjenkjenningsevne lager danseplass i tankene og evne til å lære på form. Med rom i tankene kan du enklere føle det som føles, ta dette på alvor og velge gunstige neste trekk. Forståelse og bevissthet på hvordan vår utvendige kommunikasjon påvirker andre frigjør et større reportuar overfor hvordan vi inspirerer, samhandler og påvirker våre medmennesker. Kvalitet i kommunikasjon er kvalitet i liv. Aanerud forsøker etter beste evne å skape kvalitet i kommunikasjon.

Kunnskap og kompetanse
Kunnskap gir kun viten om noe mens kompetanse gir evne til å utføre. På en måte er kunnskap usynlig og kompetanse synlig og virkelig.

Kunnskap er frøet – trening er næring og kompetanse er blomsten.