Til forsiden  


 


- Vår plattform og trygghet

Kommunikologi er læren om det som er felles og definerer kommunikasjon som all atferd og opplevelse.

På 1950 tallet fikk den Britiske sosialantropologen Gregory Bateson en visjon om å skape en tverrfaglig kommunikasjonsdisiplin. Hans arbeid førte til fokus på hva som var felles i metoder, modeller og forskning innenfor fagområder som psykologi, pedagogikk, terapi, coaching, idrett, markedsføring, journalistikk, forhandling og leder- og organisasjonsutvikling. Dette skapte bedre oversikt og brukbarhet i det enorme materialet som omhandlet menneskevitenskap.

Senere utførte Dr. John Grinder og hans student Richard Bandler studier av fremragende kommunikatører som Virginia Satir (familieterapeut), Milton Erikson (psykolog og psykiater) og Fritz Perls (gestaltterapi). Bandler og Grinder jaktet på fellestrekkene hos de som lykkes, uavhengig av innhold, metode og situasjon.

På 70- tallet etablerte de norske pedagogene Jorun Sjøbakken og Truls Fleiner disiplinen kommunikologi. Inspirert av tanken om, og konsekvensene av en anvendelig sammenfattet kommunikasjonsforståelse, har Truls og Jorun utdannet kommunikologer i hele skandinavia.

Utdannelsen og sertifisering til kommunikolog skal kvalitetssikre:

Evne til å gjenkjenne balanse og ubalanse i alle systemer på alle nivåer. Eksempelvis for individer, par, grupper, team, foretak og organisasjoner i en hvilken som helst situasjon og bransje

Evne til å respektfullt og tydelig formidle dette tilbake til systemet.

Evne til å anrette pedagogiske rammer som fører til balanse i systemet.

Morten Aanerud er sertifisert kommunikolog, utdannet ved Skandinavisk institutt for kommunikasjon og forandring.