Til forsiden  


 
I Aanerud har vi de siste 10 år jobbet med utvikling av fysisk og mental balanse for mennesker med alle tenkelige utgangspunkt. Hvordan vi mennesker har det avhenger mest av hvordan det står til inni oss – og ikke så mye av det som skjer utenfor oss. Mange tror at de må gjøre noe annerledes eller endre noe utenfor seg selv for å få det godt. Oftest er det på innsiden at innvesteringen av tid til endring og utvikling gir best avkastning.

Din utfordring under personlig utvilkling er å være ærlig med deg selv og undersøke om du har det så godt som du selv ønsker. Har du det egentlig bra? Føler du samsvar mellom det du vil - og det som er verdifullt inni deg og livet du lever utenfor deg selv?

Vår utfordring er å legge all vår kraft og ressurser til disposisjon i en respektfull og imøtyekommen samtale fylt av læring, undring, innsikt og sortering. Vi ønsker deg virkelig godt og bidrar etter beste evne slik at vi sammen skaper forutsetninger til at du kommer dit du vil. Aanerud har arbeidsetikk som ivaretar trygghet gjennom taushetsplikt og nøytralitet. All læring og utvikling skjer akkurat i det tempo og på den måten som det skal skje. Arbeidsmåten bygges rundt deg som person, ikke på en modell eller metode.

Eksempler på typiske konkrete resultater i forbindelse med utviklingstrening hos oss:


Evne til å legge fra seg jobben.

Du blir bedre til å tenke færre tanker.

Evne til stoppe ugunstige tanker og derigjennom følelser.

Indre ro.

Mer kvalitet i nære og profesjonelle relasjoner.

Tiltaksfullhet. Du går fra ”bør” til ”gjør”

Følelse av at du er bra og riktig slik som du er.

Bedre resultater i jobb og karriere.

Mer glede og energi i hverdagen.

Vi vil og kan hjelpe til uansett hvem du er og hva du er. Velkommen til Aanerud og utvikling av ferdigheter som skaper rikdom inni og utenfor deg selv.